Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Kontakt Ibestad kommune på telefon 77 09 90 00, eller på e-post postmottak@ibestad.kommune.no dersom du ønsker å stemme.