Bo- og oppfølgingstjenesten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike årsaker har behov for praktisk bistand til dagliglivets gjøremål. Vi yter tjenester som: BPA, avlastning, helsehjelp og praktisk bistand og opplæring.

Tjenesten har tidvis behov for vikarer for kortere eller lengre tid. Vi ønsker derfor å knytte til oss flere tilkallingsvikarer. Vi har ulike turnusordninger, ordinære dag og aftenvakter, langvakter og døgnvakter.

Er du interessert? Send epost til aina.mathisen@ibestad.kommune.no, fortell litt om deg selv og dine muligheter til å ta vakter hos oss. Opplæring vil bli gitt til aktuelle kandidater.

Tjenesten har base i Borgveien 26. Nærmere informasjon kan fås fra enhetsleder Aina Brox Mathisen, telefon 940 59 960