Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF, idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger (for eksempel kommunale foretak) må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd. Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.1 og vedlegg 4-8.
Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Ny søkeportal etter 1.oktober

I oktober 2017 vil Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet lansere et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Den nye portalen vil innen 1. oktober bli tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no men en vil også komme dit gjennom den eksisterende adressen http://www.idrettsanlegg.no

Inntil den nye portalen er tilgjengelig kan du søke i det eksisterende registeret. Via søket vil en kunne finne anlegg med tilhørende detaljer, samt eventuelle spillemiddeltildelinger til anlegget sortert etter tildelingsår. 

Søknadsskjemaer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil gjøres tilgjengelig 1. oktober. Før denne datoen kan man ikke sende inn søknader til disse ordningene. 

Dette må søker gjøre:

♦Gjøre seg kjent med hva som må til for at en søknad skal kunne bli godkjent. Dette kan man lese om i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 : For tildelinger i 2018. Disse bestemmelsene ligger på sidene til Regjeringen.no og kan leses her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/34fad27c0ac4485c9f9d7aa01875bfe1/v-0732-b_materie-2017_3-utgave.pdf

♦Sørge for at kravene til søknaden blir oppfylt. Om du er i tvil, les Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 : For tildelinger i 2018 eller gå inn på siden til www.idrettsanlegg.no før 1.oktober, eller www.anleggsregisteret.no etter 1.oktober, les under Søknads- og regnskapsskjema. Her vil det ligge linker til brukerveiledning og sjekklister. Om det er noe kommunen må gjøre, ta kontakt med enhetsleder for kultur.

♦Sende søknaden innen 15.oktober 2017. Dette skjer elektronisk og søknadsskjema finner man på www.anleggsregisteret.no etter 1.oktober 2017.

 

De fleste opplysningene man trenger finner man i bestemmelsene fra Kulturdepartementet eller på siden til www.idrettsanlegg.no eller www.anleggsregisteret.no. Er det uklarheter eller andre spørsmål, ta kontakt med Ibestad kommune og enhetsleder for kultur.

Kontaktinfo: Ingvild Johansen, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no telefon: 94 83 44 13