Stedsutviklingsprosjektet startet i fjor med opparbeidelse av Torget og stabbesteiner på gammelveien fra Handelsstedet. Arbeidet vil fortsette i 2017 med gjerder, beplaning, steinsetting, opparbeidelse av et lite plenområde, lekeområder, oppmerking av paradis, husker, basketstativ og grafittimaling av muren mot nord. Tusenårsrøysa skal repareres. Det vil bli satt opp stabbesteiner helt opp til Gammelbanken. Nedenfor Gammelbanken vil det bli satt opp en informasjonstavle.

Kommunestyret har bevilget 500.000 kr hvert år over en 4 års periode. Nå har også Troms fylkeskommune støttet prosjektet med 400.000 kr.