Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

 

Tilskudd - samisk fartøyvern

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

 

Tilskudd må søkes i perioden 1. oktober – 1. november,  gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

 

 

Tilskuddene gjelder for 2024, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2024 må ferdigstilles innen 2026.

 

Søknadsfrist: 1.november 2023