Ibestad kommune har fremdeles 280.000 kr i dreneringstilskudd til fordeling i 2023! 

Dette er en rekordstor bevilgning, og vi oppfordrer alle gårdbrukere til å søke slik at vi får gjort et krafttak for å bedre dreneringstilstanden i Ibestad!

Dersom det ikke kommer inn søknader i løpet av sommeren, risikerer vi at midlene omfordeles til andre kommuner. Midlene kan ikke overføres til neste år, og ved lite respons kan vi ikke forvente å få like stor bevilgning i kommende år. 

Det er løpende søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende, til det er fritt for midler.

Satsene er nå økt til 4000 kr pr dekar for systematisk grøfting, og 61 kr pr løpemeter grøft for usystematisk grøfting og avskjæringsgrøfting. 

Søknader sendes elektronisk i Altinn.

For mer informasjon og vilkår for ordningen, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du avtale time med landbrukskontoret på tlf. 94484107 eller epost laura.bunse@ibestad.kommune.no