Ibestad kommune har ikke mottatt søknader innen opprinnelig søknadsfrist 22. april, og vi har fremdeles 280.000 kr til fordeling i 2023! 

Derfor er det nå løpende søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende, til det er fritt for midler. 

Søknader sendes elektronisk i Altinn.

For mer informasjon og vilkår for ordningen, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret på tlf. 94484107 eller epost laura.bunse@ibestad.kommune.no