-For næringsliv, lag og foreninger, og de som er rammet av Covid-19 smittevernsrestriksjoner

 

SØKNADSFRIST 10.juni, for alle ordningene.

 

 

 
 1. Kommunalt infrastrukturfond 
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2352&Cookie=0
  Formålet med infrastrukturfondet er å få opparbeidet offentlig eller privat infrastruktur som vil bidra til å fremme kommunikasjoner, næringsutvikling eller stedsutvikling i Ibestad kommune. 
 2. Kommunalt bolystfond
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2351&Cookie=0
  Bolystfondet har til hovedmål å stimulere til bolyst i Ibestad kommune. En målsetting er å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Ibestad kommunes attraktivitet og omdømme.
 3. Kommunal kompensasjonsordning for bedrifter knyttet til smittevernsrestriksjoner
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2353&Cookie=0
  Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 4. Kommunalt næringsfond  
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=569&Cookie=0

  Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd. 

  Om du har spørsmål til tilskuddsordningene, har behov for hjelp til utfylling, utarbeidelse eller vurdering av søknaden, ta gjerne forbindelse med kommunens administrasjon ved: 

  Terje Andreassen

  Næring og samfunnsutvikling / Ibestad kommune

  Tlf 99022066
  terje.andreassen@ibestad.kommune.no