Ibestad har en rekke tilskuddsordninger å tilby. Her vil du finne informasjon/linker til tilskudds- og støtteordninger, samt økonomiske ytelser som det kan søkes på: Tilskuddsordninger.

Noen av disse er kommunale og her vises det også til egne utlysninger som gjøres i forkant med oppsatte søknadsfrister. Andre er nasjonale/regionale (vi gjør her oppmerksom på at listen ikke er utømmende idet dette bare er et tatt med i et begrenset omfang).