Ordfører og rådmann vil orientere om status i pågående og fremtidige prosjekter.  Det vil også bli en analyse av fremtiden og den meget omtalte kommunereformen.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og debattere forhold du er opptatt av.

Alle er hjertelig velkommen.

Bevertning.

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad kommune