HRS har for Ibestad flyttet oppsatt tømming av mat/brennbart fra mandag 16.05. til fredag 13.05.2016. De har informert om at renovasjonen kan bli utført også på ettermiddag/kveld pga innkjøring av flere ruter samme dag.

www.HRS.no