Tømming av septiktanker starter i uke 40

Varsling på sms til kunder.