Det er fortsatt en trusselsituasjon på Sørrollnes som håndteres av politiet. All informasjon om selv operasjonen må rettes direkte til politiet.

Kommunen tar seg av de som er evakuert. De får et trygt sted å være og noen å prate med. Kommunen har også etater i beredskap, slik som brannvesenet. Vi ser det ikke som nødvendig å sette krisestab i nåværende situasjon.

Fergen er ikke innstilt, men går som normalt.

Vi ber alle om å rette seg etter de anbefalinger som politiet kommer med i denne situasjonen.