I uke 45 hedres fosterforeldre over hele landet. En god oppvekst varer livet ut og i generasjoner. Fosterforeldres gjør en forskjell i barns liv!

Visste du at?

•             53 200 mottok i 2012 et tiltak av barnevernet

•             4,5 prosent av barn mellom 0-18 år får hjelp av barnevernet og ca. 1 prosent bor i et fosterhjem

•             1227 barn bor i et fosterhjem i Nord-Norge.

•             7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem

  •         Det er i dag 57 barn og unge som venter på et fosterhjem i Nord-Norge
  •         Forskning viser at fosterbarns problemer avtar etter plassering i fosterhjem (NOVA)
  •         Barn som har bodd i fosterhjem klarer seg bedre på skolen og en høyere andel oppnår en positiv voksenkarriere enn øvrige barnevernsbarn (Barnevern i Norge)

•             90 % av fosterforeldre i Nord-Norge sier at gleden ved å se positive endringer ved barnet er avgjørende for å bli fosterhjem.

For mer informasjon se www.fosterhjem.no. Vi ønsker også å få flere venner på sosiale medier, så gå gjerne inn på https://www.facebook.com/#!/FosterhjemNordNorgeå trykk lik, gi en kommentar eller del.

Fosterforeldre gjør en forskjell.jpg

Med vennlig hilsen

Bente Wistven
Kommunikasjonssjef
Bufetat
Region nord
Direktenummer: 46615503
Sentralbord: 46615500