Friluftsrådet arrangerer i vinterferien en overnattingscamp med tema vinterfriluftsliv for ungdom i alderen 14-18 år.  Dette er en gratis camp hvor deltakeren får mulighet til å prøve ut overnatting ute i det fri vinterstid sammen med erfarne veiledere.  Deltakelse er gratis og friluftsrådet stiller med mat og  fellesutstyr og deltakerne må kun stille med personlig utstyr. Campen er lagt opp slik at deltakerne vil her få mulighet til å prøve ut forskjellig elementer og aktiviteter tilknyttet friluftsliv vinterstid, og samtidig få mulighet til å lære seg ferdigheter som kan brukes til videre utforskning av vinterfriluftslivet på egenhånd etterpå.
 

Påmelding og mer informasjon her