Det planlegges byggestart for ny-skolen i uke 23 (1-7. juni). Dette innebærer at det gamle ungdomsklubblokalet mellom Kulturhuset og Ibestad skole (barnetrinnet) må rives. Dette lokalet har tidligere huset Askeladden barnehage.

Mandag vil derfor bli siste dag ungdomsklubben bruker dette lokalet. Vi markerer dette sammen med ungdomsklubben med pizza og besøk av vara ordfører og rådmann.

Etterpå blir det omvisning i nytt midlertidig lokale for ungdomsklubben. Dette er i lokalene til Ibestad kompetansemiljø.

Alle ungdommer er hjertelig velkommen mandag 1. juni klokken 1800.