Det drives med softgun skyting ved uteområde til Ånstad barnehage. Det er plukket opp store mengder med softgun kuler i sandkasse og lekeapparater.Barnehagens uteområdet er ikke ment for denne type aktivitet. Dette med sikkerhet til barna.
Vi håper denne aktiviteten blir slutt på.