Direktoratet for byggkvalitet har utgitt en veiviser som hjelper innbyggere med å finne ut hva og hvor mye man kan bygge på tomten sin.

Følg linken og finn ut hva du kan bygge:

http://hvorstortkandubygge.dibk.no/#/