I området Hamran på fv. 848 i Ibestad kommune skal vegen utvides i bredden og stigningen skal reduseres. Syv entreprenører leverte tilbud innen fristen. [03.03.2016]

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen.

Syv leverte tilbud

Dette er entreprenørene som leverte tilbud innen fristen:

Elvenes maskin AS

36.353.156,-

Mesta AS

21.996.679,-

Thore Magnussen og sønn AS

20.814.955,-

Målselv maskin og transport AS

20.643.154,-

Alf Brekken og sønner AS

24.295.040,-

Rolf Jørgensen AS

19.370.615,-

PEAB anlegg AS

29.973.605,-

Alle summene er eks. mva.

Tilbudene skal nå kontrollregnes før man velger entreprenør. Arbeidet starter etter planen opp i løpet av våren/sommeren.

Folkemøter og mer informasjon

I løpet av april vil vi informere bredt om detaljene i det som skal gjøres. Vi vil blant annet arrangere to folkemøter, et i Hamnvik og et på Sørrollnes. I tillegg blir det annonsert i dagspressen, samt at vi distribuerer et eget informasjonsark til alle husstander i Ibestad kommune.