Det vil bli full stengning av fylkesvei 848 mellom Sørrollnes og Forså sommeren 2016. Årsaken er en meget komplisert veiutbedring ved Hamran.  Veien blir fysisk stengt ved Sørrollnesfisk og ved kraftverket på Sør-Forså. Det er ingen mulighet for omkjøring.

Veiarbeidene planlegges startet primo mai og skal være ferdigstilt senest 9. september. Veien planlegges åpnet for trafikk senest 26. august.

I veistengningsperioden vil det bli satt opp ferge mellom Breivoll og Harstad med signalanløp Sørrollnes.

Det blir egen skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll for transport av skolebarn, jobbreisene og andre innbyggere på Sørrollnes.

Vi planlegger med informasjonsmøter i Hamnvik og på Sørrollnes i løpet av mars måned. Her vil det bli gitt mer detaljert informasjon om tidspunkter, ferge- og båtruter osv. Egen nærinformasjon vil også bli distribuert i postkassene til den enkelte husstand i kommunen.

Spørsmål kan rettes til ordfører i Ibestad eller Statens veivesen ved Hilde Heitmann.