Det vil bli utbedring av Ibestadtunellen til sommeren. Utbedringene er planlagt med oppstart i løpet av mai/juni.

Utbedringene vil i hovedsak bestå av tetting og sikringsarbeider. Det er beregnet brukt ca. 6 millioner kroner på årets utbedring.

Tunellen vil ikke bli stengt på dagtid, men det må påregnes bruk av ledebil med noe mindre ventetid.

Det kan bli nattestengning i perioder. Stengning vil bli varslet.

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen.