I forbindelse med Ibestad kommune sin satsning på utbygging av bredbånd, er fase 1 nå klar for iverksetting.

Prosjektet er støttet av Troms fylkeskommune.

 

Eltel Sønnico har vunnet anbudet om utbygging av infrastruktur for etablering av bredbånd i Ibestad kommune, fase 1.

 

Følgende strekninger vil bli utbygget:

 

Nordrollnes – Agnholtet

Nordrollnes – Hamnvik

Hamnvik – Kalvegarden

Hamnvik – Sørvik

Sørvik – Ånstad

Ånstad – Straumen

 

Ferdigstillelse senest 30.10.2016.

 

Med vennlig hilsen,

Roe Jenset

Rådmann