Ibestad skole-uteområdet.jpg

Skissen viser planene for utbygging og endring av området: