Ibestad kommune har vi den siste tiden hatt et uvanlig stort sykefravær knyttet til sesonginfluensa.  

Vi har derfor sett oss nødt til å redusere det tjenestetilbudet som vi gir til våre innbyggere. Noen har opplevd å ikke få hjemmehjelp, mens andre kanskje har fått sjeldnere hjelp enn vanlig. 

Har du noe å bidra med, eller har du erfaring fra denne type arbeid og har lyst til å hjelpe oss i denne situasjonen er du velkommen til å ta kontakt. 

Hjemmebasert omsorg og natt-tjenesten Anne Nordhaug tlf 47330291 

Heldøgns omsorg og sykehjem Aina Brox tlf 94059960