På grunn av ustabil strømforsyning er det problemer med å opprettholde stabil drift på renseanlegget ved Ytre Andørja Vassverk. Vi anbefaler abonnentene å koke vannet til vi får stabil drift ved anlegget.