Ibestad kommune lyser ut kulturmidler for 2023 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Ibestad kommune.
Kommunen tildeler midler som aktivitetstilskudd eller til enkelttiltak.

Organisasjoner og arrangementer som aktiviserer barn og unge vil bli prioritert.

Se lenke for informasjon om ordningene og søknadsskjema:
https://www.ibestad.kommune.no/tilskuddsordninger.473828.no.html.

Søknadsfrist for aktivitetstilskudd er 30.august.
Søknader til enkelttiltak behandles fortløpende.
Alle søknader sluttbehandles av kulturutvalget.

Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon.
Ufullstendige søknader kan bli avvist.
For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller
enhetsleder samfunn, næring og kultur.

Søknader skal sendes til servicetorget: postmottak@ibestad.kommune.no
eller leveres servicetorget i lukket konvolutt.

Servicetorget
Rådhuset
Emma Olsens vei 1
9450 Hamnvik.
Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58
E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

Enhetsleder samfunn, næring og kultur:
Terje Andreassen
Tlf: 99022066
E-post: terje.andreassen@ibestad.kommune.no