Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram.

Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.

Søknadsfrist: 1. september 2018

TILSKUDDSORDNING:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/nyheter/utlysning-av-tilskuddsmidler-2018/utlysning-av-tilskuddsmidler-2018/

_k2_180000100310_3 rundskriv tilskudd.pdf

VANNPORTALEN TROMS:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/

PLANDOKUMENTER/Forvaltningsplan:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/plandokumenter/vannforvaltningsplanen-ble-vedtatt/