UTSATT 

Influensa vaksinering ved Ibestad kulturhus tirsdag 26.oktober er utsatt. Dere vil få sms om ny dag og time.