Det arbeides for tiden med utskifting av veilys i Ibestad kommune fv.848  på strekningen Skog - Sør-Forså. Det kan det periodevis oppstå kø ,vi beklager de ulempene dette kan medføre.