På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt 48/15 for 2016, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på servicetorget og publisert her på kommunens hjemmeside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eindomsskattekontoret innen seks uker. Eiendomsskattekontoret har adresse Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik.

Skattelister følger her: Skattelister.pdf og Skattelister, fritak.pdf