Det var prosjektstart 15. januar i år og første trinn avsluttes i disse dager. Industriområdet ligger ved sjøen og gir muligheter for en kaifront på ca. 200 meter med tilhørende dypvannskai. Kaifronten vil dog ikke bygges før vi med sikkerhet vet hvilke type aktører som ønsker etablering på Breivoll.

Politikerne ønsker å være i forkant av utviklingen ved å tilby attraktive arealer til bedrifter som har behov og som samtidig kan skape arbeidsplasser lokalt. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for allerede etablerte bedrifter slik som Breivoll Marine Produkter, Multikon og Regina fisk. Det er 30 mål udisponert på området.

Det utarbeides nå et prospekt for området. Vi er på tilbudssiden for gode prosjekter. Interesserte bedrifter oppfordres til å kontakte kommunens næringsrådgiver eller ordfører.