Jeg ønsker å gi litt kortfattet informasjon til dere om kommunereformen.

Ibestad kommune har tre alternativer ved en kommunereform:

  1. Vi kan gå mot Harstad.

  2. Vi kan gå mot Innlandet.

  3. Vi kan forbli egen kommune.

Kommunestyret har fattet et vedtak om å utrede mot Harstad i det som nå benevnes 7er gruppen. Denne gruppen består av Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Lødingen. Noen av disse kommunene utreder også andre alternativ.

Kommunestyret har åpnet for at vi også kan se mot Innlandet. Undertegnede har gjennomført et møte med ordfører i Salangen der også rådmenn samt planlegger i Salangen deltok. Vi er enige om å møtes på nytt når utredningene som Salangen deltar i er avsluttet.

Følgende tre alternativer utredes på Innlandssiden (Midt Troms regionråd pluss Salangen og Lavangen):

Alternativ 1: Sørreisa, Dyrøy, Salangen og Lavangen.
Alternativ 2: Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.
Alternativ 3: Alle Senja kommunene, Lenvik, Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy.

I tillegg deltar Lavangen og Gratangen i en utredning sammen med Ofoten regionråd, mot Narvik. Her har Lavangen sagt at Narvik kan være et alternativ for dem gitt at Gratangen også velger Narvik.

I Ibestad er det valgt en styringsgruppe for kommunereformprosessen. Den består av ordfører, varaordfører og Jim Kristiansen. Det er også valgt en referansegruppe. Den består av Hugo Salomonsen, Raymond Johnsen, Halvar Nilsen, Trond Arvid Isaksen, Mona Kristiansen og Eidar Tøllefsen.

Utredningene som gjennomføres skal i stort levere følgende:

  • Et faktagrunnlag om kommunen.

  • Et forhandlingsgrunnlag. Det siste er i høyeste grad politisk.

Dette skal så presenteres i et dokument som distribueres til alle politikere og innbyggere i respektive kommune. Parallelt med dette skal det gjennomføres folkemøter og dialog med innbyggerne. Det vil bli gjennomført flere folkemøter i Ibestad kommune. Folkemøtene vil bli arrangert på begge øyene og i flere bygder.

Beslutningen om vi skal forbli egen kommune eller slå oss sammen skal fattes sommeren 2016. Hvordan beslutningen skal fattes er ennå ikke avgjort. Et mulig alternativ er folkeavstemning.

Det er viktig at flest mulig av våre innbyggere setter seg inn i aktuelle dokumenter og deltar i debatten om kommunereformen.

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad kommune