Det anbefales nå fra helsemyndigheter at også ungdom i alderen 12-15 år skal tilbys Pfizervaksine. I denne aldersgruppen skal det kun gis en dose. Man mener at dette vil gi tilstrekkelig beskyttelse og minske risikoen for bivirkninger.

Vi vil forsøke å tilby vaksine fra og med uke 36 (6-12. sept). Vaksinen gis kun til ungdom som har fylt 12 år.

Før vaksinering må det foreligge underskrevet samtykke fra foreldrene. Dette skjema finner dere ved å trykke på lenken under. Skjema må senest returneres til oss dagen vaksinen settes. 

Dersom du ønsker at ditt barn mellom 12-15 år skal få vaksine må du sende tekstmelding til nummer 901 54 376 med navn på barnet. 

 https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf