Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkortet gir informasjon om åpningstid og hvilket valglokale den enkelte velger skal bruke på valgdagen. Valgkort er ikke nødvendig for å avgi stemme.

Valgkortet blir distibuert på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes postadresser.

Flere kommuner opplever i år at mange valgkort kommer i retur. Grunnen til dette kan være flere. En grunn er ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.  Flytting skal meldes også innen kommunen.

Det informeres om valget på flere måter og i flere kanaler, blant annet gjennom valgkortet, kunngjøringsannonser i aviser og informasjon på Internett.

Dersom noen ikke har fått tilsendt valgkort kan årsaken være at man ikke står oppført med riktig adresse i folkeregisteret og at valgkortet er sendt i retur til kommunen.  Som tidligere nevnt er det ikke nødvendig å ta med valgkortet for å avgi stemme, men husk legitimasjon.