Du kan stemme i Kulturhuset (foajeen) eller ved Solstad skole (aktivitetssenteret).

Siste mulighet for forhåndsstemming er fredag 8. september. Da er servicetorget i Hamnvik åpent fra klokken 1000 til 1400.

Opptellingen av stemmer valgdagen foregår i kommunestyresalen fra klokken 2000.

Ibestad kommune oppfordrer alle til å benytte stemmeretten.

Godt valg.