Følgende representanter er valgt inn for Høyre:
1. Jim Kristiansen
2. Raymond Johnsen
3. Miriam Kristiansen
4. Dag Sigurd Brustind
5. Lill-Grethe Fosshaug
6. Sigurd Arvesen
7. Richard Holte
8. Geir-Arne Ekman
9. Vegar Johnsen
Første vara: Maria Samuelsen

Følgende representanter er valgt inn for Arbeiderpartiet:
1. Ingrid Frantzen
2. Hugo Salomonsen
3. Karina Olsen
4. May-Hilde Gravrok
5. Dag Indresand
6. Harald Holte
7. Leif Magne Johansen
Første vara: Helga-Malene Meyer

Følgende representanter er valgt inn for Senterpartiet:
1. Linn-Renate Helgesen
Første vara: Einar-Johan Dons

Konstituerende møte er satt til 26. oktober.