Ibestad ungdomsråd søker nye medlemmer. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valget gjennomføres i juni slik at nytt råd kan fungere fra starten av nytt skoleår.

Følgende er på valg:

  • 1 medlem fra videregående skole, eller fra aldersgruppen 16-19 år
  • 1 varamedlem fra videregående skole, eller fra aldersgruppen 16-19 år

Ta kontakt om du er interessert.

Jannie Sande | Ungdomsarbeider
Tlf: 91182341
jannie.sande@ibestad.kommune.no