I valgstyrets møte torsdag 31. august ble følgende presisert:

De to første kandidatene på Arbeiderpartiets valgliste skal ha stemmetillegg.
Dette gjelder Ingrid Helene Frantzen og Hugo Henning Salomonsen.

Den første kandidaten på Senterpartiets valgliste skal ha stemmetillegg.
Dette gjelder Linn Renate Helgesen.

Ingen endringer på Høyres valgliste.

Kandidatene med stemmetillegg skulle hatt uthevet skrift. Kandidatene vil få stemmetillegg selv om det ikke er uthevet skrift på stemmeseddelen.

Leder valgstyret i Ibestad