Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023.

Forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag 8. september klokken 13:00

Valgdag er mandag 11. september fra klokken 11:00 til 20:00

Valglokale i Solstad krets er på Andørja Aktivitetssenter.
Valglokale i Ibestad krets er i Idrettshallen.

Valgstyret oppfordrer velgerne å ha legitimasjon tilgjengelig ved stemmegivningen.