Onsdag 12. juni kl. 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele landet.
Dette er bare en test. Du trenger ikke å gjøre noe.
 

Les mer på nødvarsel.no