Mer informasjon finnes på www.nødvarsel.no og www.dsb.no/nodvarsel