Uteseksjonen ved PNU hos Ibestad kommune har i dag, mandag 20.6, påbegynt arbeidet med å spyle og filme det kommunale kloakkanlegget som en del av vedlikeholdsarbeidet.

Rolløya er først ute og tas i rekkefølgen Selvågen-Kalvegarden.

Arbeidet vil i denne omgang pågå frem til 2. juli, og noe ventetid kan påregnes, da det vil kunne være problematisk å passere med bil.

Dette gjelder spesielt i områdene:

Selvågen på Nordrollnes

Rollnes v/ elva

Bolla

 

Oppdatering 24.06.2016: Vi vil i løpet av uke 26 spyle fra Trekanten til Ibestadfjæra