Vedlikeholdsarbeidene planlegges nå med ny oppstart tidligst mandag 10. oktober.

Arbeidet vil medføre nattestengning søndag til torsdag mellom klokken 2245 og 0600. Fredager kveld/natt vil det være ett kjørefelt og manuell dirigering/ledebil gjennom tunellen.
Kveld/natt til søndager vil tunellen være åpen for normal ferdsel.

Uttrykningskjøretøy vil bli sluppet igjennom. Arbeidet antas å ha en varighet på ca. 2,5 måneder.

Mer informasjon vil komme ved oppstart.