Vedrørende gatelys:

Grunnen til at gatelysene rundt om i kommunen er tent på dagtid skyldes feil på tidsurene.
Dette vil bli feilsøkt og rettet så fort som det er mulig.