Vedtatt Årsbudsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023 kan leses >>>HER