Det kan bli noe ventetid for trafikanter i vegarbeidsområdet mellom Sørrollnes og Forså. Trafikanter må påregne normal ventetid inntil 5-10 minutter.
I noen enkelttilfeller vil den kunne være mer. 

Trafikken slippes gjennom som normalt ved ferge avgang/ankomst.