Veiutbedringen starter like etter påske (begynnelsen av april) og vil være avsluttet senest i slutten av september.

Anbudet er sendt ut med anbudsfrist 2. februar.

Utbedringen ved Ura er komplisert. Det innebærer at Statens vegvesen har valgt å legge en betongsåle med peler/stag ned og inn i ura over en distanse på ca. 220 meter. Hensikten er å stabilisere steinmassene i dette utfordrende området. Strekningen ved Ura er sikkerhetsmessig krevende for alle parter og arbeidet innebærer derfor full stengning av fylkesveien.

Resterende arbeider på strekningen er relativt uproblematisk rent byggeteknisk.

Det vil bli ferge mellom Breivoll, Sørrollnes og Stangnes. Det blir også skyssbåt mellom Sørrollnes og Breivoll i byggeperioden.

Informasjonsmøter planlegges i Hamnvik og på Sørrollnes i midten av mars. Nærmere informasjon kommer om disse møtene.

Sommeren vil bli en krevende periode for svært mange innbyggere i kommunen, ikke minst for de som er bosatt på Sørrollnes. Næringsliv og pendlere er også utsatte grupper som får ekstra påkjenninger med ekstra kostnader på toppen. Det er selvsagt beklagelig at vi som innbyggere må ta en slik ekstra påkjenning, men akseptable sikkerhetsmessige løsninger innebærer full stengning. Resultatet av utbedringen vil dog gagne oss alle langt inn i fremtiden.

Vi har gjennomført flere evalueringer av konsekvensene ved stengning. Justeringer og nye krav har kommet til. Som eksempel ønsker vi å benytte skyssbåten mer aktivt og legge bedre til rette innenfor hjemmetjenesten for brukere på Sørrollnes. I anbudet er det også påpekt at tre-skifts ordninger er det eneste fornuftige i byggeperioden.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune