Kommunestyret vedtok en ramme på 76,129 millioner kroner for bygging av nybygg ved Kulturhuset. De anbud vi har mottatt ligger betydelig lavere enn det som ble budsjettert.

Det planlegges med byggestart i løpet av sommeren 2015. Overtakelse av bygget planlegges sommeren/høsten 2016.