Oppstart på byggeplass var 18. april 2016 og bygget ble innflyttet 10. oktober. Fellesbygget bidrar til at kommunen kan gi en bedre tjeneste ovenfor brukerne. Det er vi stolte over.

Ibestad var tidlig ute med å skaffe våre brukere i miljøtjenesten bedre boforhold. Ibestadprosjektet, som det ble benevnt i 1981, omfattet 3 boliger for 6 personer. I tillegg kom arbeidssamvirke. Kommunen var da minst 10 år forut for sin tid med å skaffe bolig og tilby et arbeidstilbud. Alternativet for brukerne ville vært institusjon eller spesialskole.

Dette er en tjeneste som ikke alltid får de største overskriftene. Formannskapet planlegger å besøke miljøtjenesten ved neste møte i slutten av januar. Her vil vi markere at vi setter pris på brukere og ansatte.

Ibestad kommune gratulerer miljøarbeidertjenesten med nytt fellesbygg.