Ibestad har i dag 19.02.2015 blitt bedt om å publisere dette på vår hjemmeside:

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for
isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger
og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.
 
Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is.
Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da
det kan være fare for at is og snø faller ned.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å synliggjøre denne informasjonen på deres
respektive hjemmesider/servicetorg, slik at den tilfaller publikum.

Med ønske om en fortsatt god og trygg vinter!

Med vennlig hilsen
Ingrid Dietrichson

Communication Manager

Business Development

 

Norkring AS

Snarøyveien 30

Building M2a

1331 Fornebu

Norway

+47 905 66 471

www.norkring.no