Vi foretar ei utspyling på hovedvannledningen Kleiva - Engenes (Bussevika) mellom kl 0800 og 1100. Det kan bli dårlig trykk hos enkelte. Det bør ikke tappes vann i dette tidsrommet. Etter dette anbefales det å tappe ut kaldt vann nærmest mulig hoved inntaket på vann.